• slidebg1
  Kajian Islam
  Aqidah. Syariah. Akhlaq
 • slidebg1
  Kajian Islam
  Aqidah. Syariah. Akhlaq
 • 3dbg
  Solusi Islam
  Keluarga. Ekonomi Islam. Parenting. Warist. pendidikan Islam. Milenial
 • slidebg1
  Alternative Skill
  Tajwid. Hapal Qur'an. Tilawah Qur'an. Menulis Qur'an. Ilqo Mufrodzat

Alternative Learning Education For Moslem

blendedlearningpusdai.com merupakan media alternatif dalam pembelajaran (tarbiyah) dan pendidikan non formal (ta’lim) bagi muslim di seluruh dunia,
dengan menyuguhkan content video on demand dan live streaming berdasar pada kajian kematerian dasar keagamaan yang sistematis berikut internalisasi pembelajarannya.
Mari bersama-sama kita tingkatkan ketaqwaan dengan taqwa yang sebenar-benarnya taqwa. Semoga hadirnya Pusdai Jabar sebagai wujud berlomba-lomba dalam kebaikan dan memberi kemanfaat bagi umat.

Reza Noor Umboro

Kenabian (Nubuwwah) merupakan jembatan transisi dari masa primitif menuju masa rasioner. Para Nabi dan Rasul diutus ke dunia ini untuk membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang.

Dendi Abdul Aziz, M.SI

Umrah (bahasa Arab: عمرة‎) artinya secara bahasa adalah berkunjung atau berziarah, merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam.
Hampir mirip dengan ibadah haji.

DR. Ramdhan Fawzi, SHI, M,Ag

Akhlak mulia adalah kunci untuk meraih segala kemuliaan hidup. Tanpa akhlak mulia, kehidupan ini akan kacau balau.
tidak akan terjadi keadilan yang didambakan oleh semua orang.

Blended Learning Pusdai

Alternative Learning Education For Moslem

Pusdai Jabar Youtube Channel